BEPCO tagastatavaid kaste (RTI)

  • on võimalik ringluses kasutada rohkem kui 150 korda
  • katkised ja kasutusest eemaldatud kastid töödeldakse ümber
  • selle tulemusena hoime me materjale maksimaalses ringluses

Stiftung Initiative Mehrwegi 2009 aasta veebruari uuringus “The sustainability of packaging systems for fruit and vegetable transport in Europe based on life-cycle-analysis Update 2009” toodi välja RTI-de mitmed ökoloogilised eelised pappkastide ees.

Võrreldes vanamoodsete pakendikastidega on RTI-d ökoloogiliselt mitmeti paremad:

  • 53% madalam kasvuhoonegaaside potentsiaal
  • 38% madalama potentsiaaliga kahju osoonile
  • 51% lmadalam sudu potentsiaal
  • 72%  madalam happevihmade potentsiaal
  • 81%  madalam eutrofeerumine (panustab üleväetamisse)

Franklin and Associates-i läbiviidud hiline uuring nimega “Life Cycle Inventory of Reusable Plastic Containers and Display-Ready Corrugated Containers Used for Fresh Produce Applications” lisab, et RTI-d

  • Vähendavad jääke 95%
  • Kasutavad tootmiseks 29% vähem energiat

BEPCO kastid on kokkuhoidlikud nii tootmises kui kasutuses ning säästavad loodust.

https://bepco.ee/wp-content/uploads/2021/06/dyson-vacuum.html