ЗА НАС

Ние сме „BEPCO

1.

Извършваме качествени и услуги за нашите клиенти.

2.

За 10 години изградихме силна репутация сред производителите и търговците на дребно.

3.

Стартирахме през 2010 г. с трансгранични дейности в Естония, Латвия и Литва, а от 2019 г. работим в Полша и България.

4.

Нашата универсална и ефективна транспортна система с възможност за връщане може да се използва при доставка на всички категории продукти, от производителя до магазина.

Разполагаме с най-големият набор от специализирани каси/щайги за млечни продукти в света.

Нашата история

Едно време в хранителната индустрия е имало над 100 различни вида каси/щайги и амбалаж…

Мениджърите на веригите за доставка на големите производители и търговци на дребно осъзнаха необходимостта от по-ефективен транспорт.

Навлязохме на този пазар, следвайки икономическия принцип за отдаване под наем и споделяне, и вярваме, че целите могат да бъдат постигнати единствено чрез съвместно използване на каси/щайги и палета от всички производители.

Разбираме глобалния характер на веригите за доставка и затова популяризираме тяхното стандартизиране с цел постигане на дългосрочен ефект.

В сътрудничество с нашата мрежа, ние създадохме единен и съгласуван стандарт за каси/щайги и палета, който се използва от всички балтийски търговски партньори.

Разработихме проследяваща система, създадохме модерни централи за измиване и осигурихме достатъчен брой каси/щайги и палета по всяко едно време.

Нашата визия

Стремим се към партньорство, иновации и въздействие по един устойчив начин.

Вярваме, че към 2030 г. картона за опакованите храни ще бъде забравена навсякъде в Европа.

Насърчаваме, популяризираме и си сътрудничим с нашите партньори и клиенти за постигане на общ подход и устойчив процес при веригата за доставки в целия бранш.

Безхартиеното бъдеще във веригата за доставки се превръща в реалност. Поставените върху нашите каси/щайги етикети за радиочестотна идентификация и уникалният идентификатор вътре в баркода са само един аспект на предимствата от проследяването. Те дават възможност също така за автоматизиране на производството и за управление на складовете. При много от нашите клиенти са налице успешни примери за това.

 

https://bepco.ee/wp-content/uploads/2021/06/dyson-vacuum.html