ИНОВАЦИИ

Устойчивост – основен двигател на иновациите

  • Може да се използва до 150 курса

  • 100 % рециклиране

  • Гранулираме всички подлежащи на връщане каси/щайги и палета, които са повредени, и произвеждаме нови, добавяйки само 10 % нова пластмаса

  • По този начин материалът се използва от нас многократно, за период от поне 30 години

Към бъдеще без хартия и картон

В резултат на нашите технологии и процеси, цялата верига за доставки става проследима и напълно безхартийна.

 

Решение за радиочестотна идентификация

Нашата технология за радиочестотна идентификация осигурява важни логистични предимства, които преди не са били достъпни за хранителната индустрия.

Оборудваната с радиочестотна идентификация каси/щайги може да бъде проследена по целия й път чрез сканиране в избрани контролни пунктове.

Използването на дигитални технологии при радиочестотна идентификация на каси/щайги прави управлението на продуктовата дистрибуция по-лесно и по-предсказуемо.

Това означава, че нашите каси/щайги и палета, могат да бъдат проследени в реално време, от производителя до клиента.

Имате въпроси?

Ще ви помогнем да намерите отговорите.

Автоматично производство и склад

И все пак, поставените върху каси/щайги стикери за радиочестотна идентификация и уникалният идентификатор вътре в баркода са само един елемент от  голямата картина за проследяване.

Стандартизираните каси/щайги за многократна употреба дават възможност за автоматизиране на производството и за управление на складовете. При много от нашите клиенти са налице успешни примери за това.

Научете повече от публикациите в блога

 

https://bepco.ee/wp-content/uploads/2021/06/dyson-vacuum.html