Ползи за производителя

Надеждност

et|icon_check|N

КОНТРОЛИРАНА ВЕРИГА ЗА ДОСТАВКИ

Без „черен пазар“. Ние не продаваме нашите каси/щайги и се грижим те да не бъдат използвани по незаконен начин. Върху всички наши кутии има поставени етикети за радиочестотна идентификация. Използваме клиентски портали за наблюдение на вашите опаковки на различни места.

b3lineicon|b3icon-health-cross-round||Health Cross Round

ХИГИЕНА

След всяко едно използване ние извършваме микробиологично почистване. Поддържайки чистота във веригите за доставка на храни, ние намаляваме риска от разпространение на вируси и бактерии. Нашите автоматични миялни са в състояние да измиват милиони каси/щайги всеки месец, благодарение на което ние можем да предложим ниска цена и високо качество.

et|icon_like|

ПО-МАЛКО ЩЕТИ ВЪРХУ ПРОДУКТА

Един от начините за предотвратяване нанасянето на щети по вашите стоки при транспортиране е правилното й поставяне както в каси/щайги, така и върху палетите. При нас рискът от възникване на каквито и да е било повреди по продуктите е значително намален.

Оптимизация

far|fa-smile-wink|

ПЕЧЕЛИ ЦЯЛАТА ВЕРИГА

Пулинга помага за оптимизиране на веригата за доставки в хранителната индустрия, като това важи както за производителите и търговците на дребно, така и за потребителите.

fas|fa-truck-moving|

ПО-НИСКИ РАЗХОДИ ЗА ДОСТАВКА

Всички каси/щайги са кръстосано подредени. Оперирайте с максимално пространство при снабдяването с продукти по пътя на веригата за доставки. За да сведем до минимум празните пътувания в рамките на пазара, ние използваме възможно най-много от съществуващите товарни маршрути. Колкото е по-голяма нашата мрежа, толкова по-добре можем да се справим.

fas|fa-truck-loading|

БЕЗ СТРЕС ПО ВРЕМЕ НА СЕЗОН И КАМПАНИЙ

Ваше нужди променят ли се в зависимост от месеца и сезона? Поддържайте гъвкавостта на Вашите мощности както през слабия, така и през силния сезон.

Иновации

fas|fa-robot|

АВТОМАТИЗИРАНО ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАД

Стандартизираните опаковки за многократна употреба дават възможност за автоматизиране на производството и за управление на складовата база. При много от нашите клиенти са налице успешни примери за това.

fas|fa-barcode|

РЕШЕНИЕ ЗА РАДИОЧЕСТОТНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Върху всички наши каси/щайги  и палета има поставени стикери за радиочестотна идентификация с отпечатан баркод. Благодарение на това, в бъдеще цялата верига за доставки ще бъде по-проследима и няма да се налага да бъде използвана никаква хартия.

https://bepco.ee/wp-content/uploads/2021/06/dyson-vacuum.html