ПРЕДИМСТВА ЗА ТЪРГОВЕЦИ НА ДРЕБНО

СТАНДАРТ ЗА ВСИЧКИ ДОСТАВЧИЦИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

%

ПО-МАЛКО ЩЕТИ ПО ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ

%

ПО-КРАТКО ВРЕМЕ ЗА ТОВАРЕНЕ

%

ПО-МАЛКО ВРЪЩАЩ СЕ ТРАНСПОРТ

По-малко щети върху продукта

Получавате стоки върху направени по строги европейски стандарти безопасни и висококачествени каси/щайги, които са леки, но и издръжливи. Това води до значително намаляване на риска от увреждане на продукта.

Чисти щайги и продукти. Винаги.

Нашите каси/щайги са винаги чисти. Нашите продукти се използват в строго контролирана среда.

Повече място във вашия склад

Нашата услуга освобождава вашия склад от каси/щайги.

Бързо презареждане вътре в магазина

Съвместна оптимизация на решенията за стелажно пространство и на процесите за попълване.

Без амбалаж

Това не само помага за намаляване на Вашият СО2 отпечатък, но Ви спестява също така пари и подобрява имиджа на Вашата марка. Минимизирането на отпадъците, правилното рециклиране и повторното използване на определени материали имат много голям принос.

По-малко сортиране на различни пакети

При всички случаи управлението на амбалаж и отпадъци е мръсна работа и е крайно време този процес да започне на чисто.

https://bepco.ee/wp-content/uploads/2021/06/dyson-vacuum.html