УСТОЙЧИВОСТ

Всички наши каси/щайги и палета

Използвайки информацията, предоставена ни от клиентите и пунктовете за доставка, нашата технология ни позволява да:

  • Оценим необходимостта от опаковане в различни точки

  • Планираме автоматично логистиката

  • Проследим цялото пътуване

Ефективна система

Нашата мисия е да намалим отпадъците от опаковки и да използваме ресурсите по възможно най-ефективен начин. Престоят на каси/щайги е минимален, тъй като отделните производители имат различна сезонност.

Направени за повторна употреба

Проектираме нашите продукти така, че в края на тяхното използване материалите да бъдат върнати към техните първоначален цикъл със същото качество

Предотвратяване на загуби

Постоянната циркулация на каси/щайги и палета ни позволява да предотвратим тяхната загуба, която според различни оценки възлиза на 3 – 5 % годишно. Това е висока цена и тежест за околната среда.

Кръгова икономика

Нашата пулинг услуга означава кръгова икономика и нулеви отпадъци. Средният експлоатационен живот на каси/щайги и палета за многократна употреба е над 30 години и следователно те са много по-трайни от алтернативите за еднократна употреба.

Модерни автоматизирани линии за измиване

Инвестираме в модерни технологии за измиване, които са щадящи към околната среда и използват минимално количество енергия и вода за всяка една каси/щайги и пале. В по-голямата си част нашите линии за измиване се захранват със слънчева енергия и използват този енергиен източник за загряване на водата.

Услуга без хартия и картон

Нашите системи за логистика и проследяване не използват хартия. Преминахме изцяло от физически документи към електронни системи за управление.

https://bepco.ee/wp-content/uploads/2021/06/dyson-vacuum.html