Bepco OÜ digipöörde projekt

Projektist

Bepco OÜ viib ettevõtete digipöörde toetusmeetme raames ja NextGeneration EU vahenditest ellu ettevõte digipööret toetavaid tegevusi.

Projekti käigus kaasajastatakse ettevõtte tänane digitaalne infrastruktuur, arendatakse välja tööriistad muutmaks äri efektiivsemaks, läbipaistvamaks ja automatiseeritumaks.

Toetuse suuruseks on 157 850 eurot.

Projekt nr 20.1.01.23-0387

https://bepco.ee/wp-content/uploads/2021/06/dyson-vacuum.html