Eelised tootjale

Majanduslik kasu

 • Ühekordne renditasu
 • Madal laovaru, vajaduspõhine tellimine
 • Madal investeerimiskulu
 • Ladustamisel ja transpordil tekkivate kaubakahjude märkimisväärne vähenemine

Teenuse eelised

 • Kasutuses ja aksepteeritud kõigides suuremates jaekettides üle Baltikumi
 • 5+2 erinevat kastitüüpi, mis sobivad enamusele tootekategooriatele
 • Efektiivne ladustamine (128-328 kasti EUR alusel)
 • Kiire tagasitarne jaekettidest. Mahtude optimeerimine kuni 65%
 • Lihtne käsitleda
 • Lihtne ja ohutu virnastamine
 • RFID võimaldab toote jälgimist kogu tarneahela vältel

Toote eelised

 • Kasti külgedel olevad avad tagavad hea õhuliikumise ja vähendavad toodete jahutamiseks kasutatavat energiakulu

 • Kastid on disainitud viisil, et tagada taranspordil kaupadele maksimaalne kaitse ja stabiilsus

 • Ringlusest tagasi tulnud kastid pestakse iga kord ja tagatakse kõrge hügieenitase

Jaekliendi eelised

Tootmisega kaasnevad eelised

 • Meie veopakend tagab kaubale kvaliteedi kõikides tarneahela etappides

 • Kaubakahjude märkimisväärne vähenemine nii transpordil kui ladustamisel

 • Balti riikide üleselt toimiv teenus

 • 5+2 erinevat kastitüüpi, mis sobivad enamusele tootekategooriatele

Logistikas tekkivad eelised

 • Standardpakend, põhimõõtudega 60 × 80 cm, 60 x 40 cm ja 30 x 40 cm
 • Ühildub kõikide kaubaalustega: euroalus, (ISO) alus, ratasetel alus (dollie)
 • Kõik kastitüübid on vastastikku ühildatavad ja ükteise sisse virnastatavad
 • Erinevad kastitüüpe on võimalik optimaalselt ühele kaubaalusele virnastada
 • Sobib kasutamiseks automatiseeritud laosüsteemides 
 • Stabiilsus ja ohutus nii kaubaveol kui laaduritega transpordil
 • Mugav käsitleda

Müügis tekkivad eelised

 • Kasti korrektne väljanägemine toetab toodete müüki

 • Kasutatav ka külma ja niiske keskkonna korral

 • Operatiivne teenus tagab kastide olemasolu ja vähendab personali töötunde taaraga tegelemisel

 • Jäätmevaba tegutsemine

Käitlemise eelised

 • Kiire ja ruumisäästlik, tühjad kastid on üksteise sisse paigutatavad ja seeläbi ruumi säästavad.

 • Keskkonnasäästlik ja taaskasutatav

Standardiseeritud ECR süsteemi kasutamine Baltikumi üleselt loob majandusliku eelise

 • Kaubakadude märkimisväärne vähenemine nii transpordil kui ka ladustamisel

 • Tööjõukulu vähendamine 

 • Laokulude vähenemine

 • Tranpordikulude vähenemine

 • Jäätmekäitluskulud puuduvad

Tulemuseks on …

 • 20 000 000 kilomeetri võrra vähem sõite
 • 6 000 000 liitrit vähem tarbitud kütust
 • 700 000 ühikut vähem toodetud kaubaalust
 • 7 000 tonni vähem toodetud kartongpakendit

Soovite anda oma panuse loodussäästliku keskkonna heaks?
Võtke meiega ühendust!

https://bepco.ee/wp-content/uploads/2021/06/dyson-vacuum.html